Zemřel Jan Štráfelda – zakladatel Naturalu
07.06.2022

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás navždy opustil ve věku nedožitých 68 let zakladatel Naturalu, náš kolega a přítel Ing. Jan Štráfelda, CSc.

Začínal, jak se říká od píky a to co vybudoval, si musel tvrdě odpracovat. Přestože od založení Naturalu v roce 1991 bylo na jeho bedrech naloženo především vlastní vedení a řízení společnosti, srdcem byl vždy opravdový plemenář. Od počátku měl jasný cíl: dokázat, že české plemenářství je konkurenceschopné v celosvětovém měřítku. Dnes můžeme říci, že se mu to podařilo.

Pokud se máme alespoň zrychleně ohlédnout 30 let zpátky, je třeba připomenout, že tehdejší prostředí prakticky vylučovalo založení zcela nového domácího plemenářského subjektu. Trh byl zcela rozdělen mezi regionální plemenářské organizace vzniklé privatizací původního státního podniku. Konkurovat tomuto kartelu jako domácí firma se zdálo být nemožné. Slovo „nemožné“ však nepatřilo do slovníku Jana Štráfeldy, naopak bylo nahrazeno pojmem „výzva“. S minimem vstupního finančního kapitálu, ale s bohatým kapitálem odborným, s neuvěřitelnou houževnatostí a štěstím na vynikající spolupracovníky Jan Štráfelda odstartoval fenomén Naturalu. Atmosféra v týmu byla vynikající a tomu odpovídalo pracovní nasazení. Nehledělo se na čas věnovaný práci a každý pomáhal, jak mohl. V prvních 3 letech se Natural věnoval dovozu inseminačních dávek holštýnských býků z Maďarska, charolais z Francie a také dovozu plemenných jalovic. Být dovozní firmou však v žádném případě nebylo cílem Jana Štráfeldy a vydělané peníze se obratem využívaly pro rozvoj vlastního selekčního programu. V roce 1994 Natural pronajímá inseminační stanici býků ve Vlačicích u Čáslavi a nastává kýžený obrat. Natural začíná uvádět na trh vlastní produkty a nastává přerod z obchodní na výrobní organizaci. Rozjíždí se vlastní selekční program na mléčná, kombinovaná i masná plemena. Přidává se stále více kolegů i spolupracujících chovatelů a v roce 1998 se přechází do větší inseminační stanice v Hradištku pod Medníkem, kterou v roce 2003 Natural kupuje. Jan Štráfelda se vždy cítil plemenářským patriotem a považoval za důležité zachování této chovatelské adresy jako inseminační stanice. Za rodinné stříbro českého plemenářství považoval i odchovnu plemenných býků v Osíku u Litomyšle. Dalším milníkem byl proto nákup této odchovny v roce 2016. Na rozdíl od většiny konkurentů orientujících se na import plemenného materiál se Natural stále více soustředí na vlastní plemenářský program. Býci všech plemen jsou nakupováni přednostně z domácích chovů a testováni v našich chovatelských podmínkách. Tak jak roste celková produkce inseminačních dávek, stoupá i roční objem vyvezených inseminačních dávek, který již od roku 2016 překračuje hranice milionu. Natural se tak stává zdaleka největším domácím vývozcem. Dochází tím k naplnění cíle Jana Štráfeldy, který předává Natural jako silnou domácí plemenářskou organizaci, konkurenceschopnou ve světovém měřítku a zároveň hájící domácí programy šlechtění.Jan Štráfelda udělal opravdu mnoho pro české plemenářství a zvláštní úsilí věnoval rozjezdu národního programu chovu a šlechtění masného skotu. Vše co získával, zpátky vracel do šlechtění. V závěru života mu bohužel zdravotní stav neumožnil dál pracovat pro dobrou věc, tak jak by si přál. Obrovskou oporou v jeho nemoci mu byla jeho manželka Hana. Naší povinností je pokračovat v jeho započaté práci a rozvíjet dál jeho odkaz.Rodině, pozůstalým a blízkým vyjadřujeme upřímnou soustrast.Čest jeho památce.


© 1991 - 2007 Natural spol. s r.o., All rights reserved